Rundveevoer

De basis voor het rantsoen is goed ruwvoer. Het uitgebreide assortiment rundveevoeders van biedt volop keuzemogelijkheden.

Begeleiding bij de keuze voor rundveevoer

Om het optimale rantsoen voor uw rundvee samen te stellen, wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd rantsoenberekeningsprogramma. Hiermee wordt nauwkeurig berekend welke aanvulling het basisrantsoen nodig heeft. Ook wordt berekend welk krachtvoer past bij de doelstellingen die u nastreeft op uw bedrijf. Bij de beoordeling van het rantsoen wordt gebruik gemaakt van het SynchroFOS-systeem. De VEM wordt onderverdeeld in verschillende soorten energie: glucogene, ketogene en aminogene energie. Hierdoor is, voor uw melkkoeien, de optimale verhouding tussen melkvet en melkeiwit te realiseren. Ook voor het (kosteloos) verzorgen van een bemestingsplan bent u bij ons op het juiste adres.

Management(MBS)

Het resultaat van uw bedrijf is afhankelijk van een goed management. Met behulp van het Saldo Plus Plan worden de sterke punten in kaart gebracht en eventuele verbeterpunten zichtbaar. Het helpt u om te komen tot een maximaal bedrijfsresultaat dat voldoet aan uw doelstellingen. Het MelkveeBegeleidingsSysteem is daarbij een hulpmiddel en maakt de krachtvoerkosten inzichtelijk.

Jongveevoeders Kalvervoeders

Naast melk moet het kalf zo spoedig mogelijk droogvoer opnemen. Hierbij heeft u de keus uit ruwvoer of krachtvoer. Van ruwvoer krijgen de kalveren een grote pens. Van krachtvoer wordt de penswand goed ontwikkeld. Een goed ontwikkelde penswand geeft een optimale benutting van het voer, resulterend in een hoge groei. Hierdoor kunnen de kalveren vroeg worden gespeend. De gewenste ontwikkeling van de penswand wordt verkregen door een smakelijk, licht verteerbaar en zetmeelrijk krachtvoer te verstrekken. Multistart heeft deze eigenschappen. We hebben een compleet assortiment kalvermelkpoeders en kalvervoeders. Dit leidt in het kalveropfokplan tot een gezonde opfok van uw fokkalveren; uw melkkoeien voor de toekomst. Het kalveropfokplan geeft een optimale ontwikkeling van uw kalveren, zodat op 2-jarige leeftijd een goed ontwikkelde vaars aan de melk komt.

Vleesveevoeders

Voor zowel de rosé- als de roodvleesproductie bieden wij een uitgebreid assortiment voeders. Hiermee kan, afhankelijk van het gewenste aflevergewicht en type, onder alle omstandigheden een optimaal rantsoen worden samengesteld. Goede technische resultaten in de vleesveehouderij zijn van het grootste belang om een goed saldo te realiseren. Een uitgebalanceerd rantsoen is hiervoor een eerste vereiste. Welke eisen we stellen aan een dergelijk rantsoen is afhankelijk van het ras en het type dier, de gewenste groei, slachtkwaliteit en aflevergewicht. Ook ruwvoerkwaliteit en gebruik van andere voedermiddelen zijn van invloed op de gewenste aanvulling voor het totale rantsoen. Om deze reden bieden wij u een pakket van vleesveevoeders om voor ieder situatie een optimale aanvulling te kunnen verstrekken.

Contact met Bots' Huisdiervoeders

Voor meer informatie over rundveevoer of de keuze hiervoor kunt u contact opnemen met Bots' Huisdiervoeders. Bel 0297 - 241120 of kom langs tijdens de openingstijden van de winkel.

Nieuws