Melkveevoeders

Het assortiment melkveevoeders is onderverdeeld in een aantal reeksen. Dit vereenvoudigt de keuze van het juiste krachtvoer, voor uw rantsoen. Het uitgebreide assortiment zal voor ieder type rantsoen het optimale krachtvoer bieden, dat helpt uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Melkveevoeders Productie Reeks

In een uitgebalanceerd rantsoen, waarbij de eiwitbehoefte en de afbraaksnelheid aan het voerhek gecorrigeerd zijn, wordt met voeders uit de Productie Reeks een hoge melkproductie met een uitstekende melkeiwit – melkvetverhouding gerealiseerd. Het hoge aandeel aan glucogene energie levert een belangrijke bijdrage aan het succes dat wordt bereikt met deze voeders.

Kuil Reeks
De kwaliteit van kuilgras heeft grote invloed op de pensfermentatie. Met voeders uit de Kuil Reeks wordt de penswerking geoptimaliseerd in rantsoenen met een groot aandeel kuilgras. De voeders uit de Kuil Reeks worden zodanig samengesteld dat een hoge voeropname van het kuilgras wordt bereikt en dat het ruwvoer optimaal wordt benut voor de productie van melk met uitstekende gehalten.

Maïs Reeks
De ontwikkelingen in de veredeling van snijmaïs gaan snel. Dit geeft een grote variatie in de voederwaarde van de snijmaïs. De groeiomstandigheden en het moment van oogsten bepalen mede de kwaliteit van dit hoogwaardige ruwvoer. Voeders uit de Maïs Reeks zijn samengesteld om in rantsoenen met een groot aandeel snijmaïs de pensfermentatie te optimaliseren, waardoor een uitstekende benutting van het ruwvoer wordt gerealiseerd.

Weide Reeks
Rantsoenen waarin weidegras het belangrijkste ruwvoer is, bevatten in het algemeen een hoog eiwitgehalte. Het graseiwit willen we maximaal benutten voor de productie van melkeiwit. Middels de gasproductietest is door De Heus Voeders de ideale energiebron vastgesteld om dit waar te maken. Deze kennis is gebruikt bij het samenstellen van de voeders in de Weide Reeks. Voeders uit de Weide Reeks geven een maximale benutting van graseiwit.

Euro Reeks
Bij voeders uit de Euro Reeks zijn VEM, SDVE en SOEB bepalend. Deze voeders passen in rantsoenen waarbij aan het voerhek het rantsoen is uitgebalanceerd en aangepast aan uw doelstelling. De voeders uit de Euro Reeks zijn zeer smakelijk en hebben een constante samenstelling.

LKB Reeks
De samenstelling van de voeders uit de LKB Reeks wordt bepaald door VEM, SDVE en prijs. De ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt zijn daardoor medebepalend.

Stimulans Reeks
Om nieuw melkte, hoogproductieve koeien te stimuleren veel melk te geven en tegelijkertijd een goede vruchtbaarheid te behouden, worden hoge eisen gesteld aan de voeding van deze koeien. De voeders uit de Stimulans Reeks worden ingezet als aanvullend krachtvoer, gedurende de eerste maanden van de lactatie. Bij het samenstellen van deze voeders is veel aandacht gegeven aan de soort energie. Hoogproductieve koeien hebben een grote behoefte aan glucogene energie. Hiermee biedt u uw melkvee de aanvulling die nodig is om een hoge productie te realiseren, tijdig weer af te kalven en een uitstekende gezondheid te behouden.

Correctie Reeks
In rantsoenen met een fors aandeel eiwitarm ruwvoer en/of enkelvoudige krachtvoeders is een aanvulling met eiwitrijk krachtvoer noodzakelijk. Met enkele kilogrammen krachtvoer uit de Correctie Reeks worden eiwittekorten opgeheven en wordt de eiwitkwaliteit in het rantsoen geoptimaliseerd.

Speciaal Reeks
Naast de hierboven genoemde reeksen voeders, zijn er krachtvoeders met een speciaal doel. Deze voeders worden samengevoegd in de Speciaal Reeks. Het betreft voeders voor de droogstaande koeien, voor zelfkazende bedrijven, voor de aanvulling van vitaminen en mineralen en voor de regulering van het melkvetgehalte. RUCOM staat voor RUndvee COrrectie Meel. Dit zijn mengsels van grondstoffen in vaste verhoudingen. Met RUCOM-mengsels worden tekorten aan energie en/of eiwit in het basisrantsoen aangevuld en wordt de pensfermentatie gesynchroniseerd. Zo wordt een optimale benutting van het ruwvoer bereikt. Aan RUCOM-mengsels zijn vitaminen en mineralen toegevoegd. De samenstelling van RUCOM-mengsels wordt in overleg met de rundveespecialist bepaald.

Bestermine
Hoogproductief melkvee stelt hoge eisen de aan vitamine- en mineralenvoorziening. Aanvulling van deze elementen draagt bij aan een goede gezondheid, productie en vruchtbaarheid. Ook in rantsoenen met een groot aandeel enkelvoudige krachtvoeders is extra aanvulling met vitaminen en mineralen noodzakelijk. Het assortiment Bestermine mineralenmengsels biedt voor iedere situatie het passende product.

Contact met Bots' Huisdiervoeders

Voor meer informatie over melkveevoer of de keuze hierin kunt u contact opnemen met Bots' Huisdiervoeders. Bel 0297 - 241120 of kom langs tijdens de openingstijden van de winkel.

Nieuws