Meststoffen

Benodigde elementen

Planten hebben kalium, koolstof, fosfor, stikstof, zuurstof en vitaminen (secondaire elementen) nodig. Te weinig voeding is slecht voor de groei, te veel voeding kan de wortels beschadigen (verbranding). Koolstof haalt de plant uit de lucht tijdens het assimilatieproces. De plant neemt het in de lucht aanwezige CO² gas op. De benodigde zuurstof wordt deels uit de lucht en deels uit de potkluit gehaald. Als er geen zuurstof meer in de grond zit, kan de plant geen voeding opnemen. Voeding voor planten noemt men meststoffen en moet bestaan uit de primaire elementen stikstof, fosfor en kali.

Daarnaast heeft de plant de zogenaamde secondaire elementen nodig: calcium), magnesium en zwavel en in kleine hoeveelheden de micro-elementen boor, chloor, koper, ijzer, zink , molybdeen, Kobalt e.a.

Stikstof 
Stimuleert de groei, is nodig voor de bladgroei. Stikstof is nodig voor de vorming van eiwitten. Zolang de plant in de groeifase is heeft hij veel stikstof nodig. Hoewel stikstof in grote mate in de lucht voorkomt (79%) kunnen planten er niets mee doen. Een plant neemt stikstof op die gebonden is aan andere elementen, vooral nitraten zijn belangrijk.
Stikstofmeststoffen zijn te verdelen in 2 groepen:

  1. Ammoniak meststoffen (NH4), deze werken langzaam na 3 à 4 weken.
  2. Salpetermeststoffen (NO3), deze werken snel. Stikstofmeststoffen zijn kalksalpeter, zwavelzure ammoniak, Chilisalpeter.

Kalium 
Geur en kleur aan bloem en blad en beschermt de plant tegen ziekten. Kalium zorgt voor stevige cellen, dus stevig blad, stengel en uiteindelijk bloemen. Kalimeststoffen zijn: patentkali en zwavelzure kali.

Fosfor 
Bevordert de bloei, zaadvorming en wortelvorming. Fosfor wordt door de planten opgenomen uit fosfaten. Fosfaat is een trager werkend element. Het slaat boven in de grond neer en zal na meerdere malen water geven onder bij de wortels komen. Fosfaatmeststoffen zijn superfosfaat, triplesuper en slakkenmeel.

Kalk: 
Belangrijkste aspect van de bodem: de juiste pH!! Wanneer deze niet in orde is, zijn de resultaten absoluut minder. Kalk is vooral een stof die het milieu in de bodem reguleert. Bij een goede pH (zuurgraad) verlopen allerlei chemische en bacteriologische processen veel beter, worden voedingsstoffen beter benut, groeien de gewassen beter en geven een hogere opbrengst.

Kalk is nodig als plantenvoedsel. Alle planten hebben kalk nodig. Sommige veel, (suikerbieten) andere weinig, (aardappelen). Kalk bevordert de omzetting van organisch materiaal zoals drijfmest, graszoden, wortel- en stoppelresten. Plantenvoedsel komt hierdoor eerder vrij. Kalk bindt schadelijke zuren in de grond.

Kali, ammoniumstikstof en magnesium worden door kalk verdreven uit hun vaste binding met klei en humusdelen. Hierdoor komen ze voor de plant beschikbaar. Kalk kan in water opgeloste fosfor aan zich binden waardoor deze fosfor niet meer uitspoelt. Kalk werkt structuurverbeterend op kleigrond doordat kleideeltjes door kalk aan elkaar gebonden worden.

Het bodemleven ontwikkelt zich beter bij een voldoende hoeveelheid kalk in de grond. Meer of minder kalk in de grond heeft invloed op het optreden van plantenziekten. Op grond met weinig kalk komt bijvoorbeeld veel sneller magnesiumtekort voor. Een goede kalktoestand en pH bevordert sterk het rendement van de aan de grond toegevoegde kunstmest en organische mest. Bij een slechte kalktoestand wordt veel dure kunstmest verspild.

Kalk is verkrijgbaar in zowel poeder- als korrelvorm. Voordeel van korrel t.o.v. poeder is dat het niet stuift; je blijft schoon en je strooit als het waait “niet voor de buren”. Kalkpoeder wordt na een regenbui sneller door de bodem opgenomen dan kalkkorrel.

Tuinbemesting bij Jacks Huisdiervoeders

Voor meer informatie over tuinbemesting kunt u contact opnemen met de ervaren medewerkers van Jacks Huisdiervoeders. Bel 0297 - 241120 of kom langs in de winkel. Voor de openingstijden kunt u kijken op de contactpagina

 

Nieuws

Jacks DoggyWash

Vanaf heden is Jacks DoggyWash beschikbaar. Is uw hond in het slijk gaan liggen of heeft hij gewoon een wasbeurt nodig? Kom dan gerust, tijdens onze openingsuren,...

lees verder